Chci se zeptat

Jak vrátit zboží koupené přes Internet

Jak vrátit zboží koupené přes Internet
Pokud kupujeme zboží přes internet, máme právo kromě uplatnění pozdější reklamace na vrácení většiny zboží do 14 ti dnů ode dne převzetí zboží. To se netýká jenom nákupu přes internet, ale všech druhů pořízení zboží takzvaně přes prostředky komunikace na dálku. Tento druh nákupu upravuje § 53 občanského zákoníku v návaznosti na harmonizaci norem podle předpisů Evropské unie
Obtížnost: jednoduché Návod
Co potřebujete?

Ke kroku 5:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• a dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajícíc h ve hře nebo loterii.


Ke kroku 9:
• obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
• informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,
• informace o službách po prodeji a o zárukách,
• podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok,
• obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
• údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
• název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
• cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

• náklady na dodání,
• způsob platby, dodání nebo plnění,
• doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Problémy přidané k návodu
Přidat problém
Strucny popis, nazev, Tveho problemu
Vložit odkaz x
Anonym: Toto jméno bude použito zároveň jako Vaše přezdívka.

Návody, rady, problémy, odborníci